Desenvolvimento comercial

A nosa capacidade permite cubrir os seguintes servicios:

  • Reproducción de pezas únicas
  • Ampliación e reducción á escala
  • Tirada de múltiples
  • Edición de series
  • Realización de modelos orixinais por encargo
  • Pezas orixinais para un uso exclusivo e personalizado (regalo de empresa)
  • Certificación de autenticidade
  • Presentación externa das pezas (tarxetas, gravados, envoltorios,...).
Coleccións

Obra de serie .
Ver coleccion >>

Podian ser elementos funcionais,...pero son outra cousa. Ver colercción >>

Xoia de Autor... contemporánea e intemporal.  Deseños que gañan actualidade có paso do tempo. Ver colección >>

Pezas informais
Ver colección >>

© 2004- 2008  Arte Bronce Fundición. Todos os dereitos reservados.