UNHA FUNDICIÓN DE ARTE PARA RESPONDER ÁS NECESIDADES DO MERCADO

ARTE BRONCE é unha Fundición de Arte  que responde á demanda de numerosos clientes e artistas plásticos que necesitan reproducir obras orixinais coa máxima fiabilidade.

ARTE BRONCE constitúese como empresa en 1991, despois de  traballar    como taller familiar en anos anteriores.

Despois dos anos transcurrridos, , actualizando técnicas e instalacións,        o noso impulso vestá dirixido a amplialo e diversificalo con novas perspectivas que simbolizan a mellor homenaxe individual  e colectiva á actividade creadora.

© 2004- 2008  Arte Bronce Fundición. Todos os dereitos reservados.