a galería

xoias de autor

álmame

mussa

fisika


exposición actual

histórico de exposicións

ano 2008

ano 2009

ano 2010

ano 2011

ano 2012

ano 2013

artistas

contactogaleria a+b está enfocada á arte contemporánea máis actual, suliñando tódalas tendencias artísticas. 

Espazo expositivo con fondo permanente de obra: Cecilio Chaves, Elena Gómez Dahlgren, Toya García Senra, Fernando Barreira, Víctor Lorenzo, Paulo Neves, Fernando Cano, Christian Villamide, Alvaro de la Vega, Verónica Pérez, Suso Dobao, Acisclo Novo, Pilar Alonso, , Nuria Villa, Miguel Santamaría, Lula Goce, Rosa Úbeda, Camilo Seira, Xavier Cuiñas, Maria Xosé Díaz, Jontxu Argibay, Acisclo Manzano, Julio Sanjurjo, Ramón Conde, Maria X. Fernández.

Reproduccións en fotografía, gravados, auga tinta, estampas dixitais:  Cecilio Chaves, Christian Villamide,  Raquel de Prada, Pilar Fernandez Rey, Pilar Alonso

Edición de obra escultórica en pequeno formato: Xoán Piñeiro, Guillermo Steinbrüggen, Jesús Balado, Pilar Pérez Subiás, Acisclo Manzano, Teresa Añón, Paulo Hernani, Francette Monet, Francisco Escudero, Francisco Pazos, Jane Conil, Manuel Patinha, Ferreiro Badía, Francisco Remiseiro, Antonio Oteiza, Wolfgang Friedrich, José Molares

        
           mussa deseños ©          fisika mobiliario e decoración ©
                   entrada_files/Facebook.%20Galeria%20AB%20Cuqui%20Pin%CC%83eiro.url

Tollo 108. 36750 Goián-Tomiño (Pontevedra) Tel.: 986 62 00 47
Directora: Cuqui Piñeiro Álvarez - contacto 629 816 432

MUSSA._Desenos.html
Xoia_de_autor._Almame.html
2009/2009.html
historico_de_exposicions_2008/historico_de_exposicions_2008.html
2010/2010.html
2011/2011.html
artistas,_fondo_de_obra/artistas,_fondo_de_obra.html
contacto.html
FISIKA._Mobiliario.html
exposicion_actual.html
2012/2012.html
2013/2013.html