Rúa de Galicia, 28 - 36780 A Guarda (Pontevedra) Tel.: 986 611 259
Directora: Cuqui Piñeiro Álvarez - contacto 629 816 432

a galería

xoias de autor

álmame

mussa

fisika


exposición actual

histórico de exposicións

ano 2008

ano 2009

ano 2010

ano 2011

ano 2012

ano 2013

artistas

contacto


../MUSSA._Desenos.html
../Xoia_de_autor._Almame.html
../historico_de_exposicions_2008/historico_de_exposicions_2008.html
../2010/2010.html
../2011/2011.html
../artistas,_fondo_de_obra/artistas,_fondo_de_obra.html
../contacto.html
../entrada.html
../FISIKA._Mobiliario.html
../exposicion_actual.html
../2012/2012.html
../2013/2013.html