Convocatoria
A. PREMIO DE ESCULTURA XOÁN PIÑEIRO

 1. Periodicidade
 2. Convocatoria :
 3. Bases a determinar en cada edición seguindo as líneas establecidas nos fins da Fundación e seguindo os seguintes criterios:
  • que teñan realizado algunha actividade artística ou creativa para a súa valoración global e que sirva de base á presentación dunha obra orixinal.
 4. Presentación do Xurado.
 5. Fallo: 2 trimestre do ano
 6. Exposición seleccionados.
 7. Presentación artista premiado
 8. Lugar: calquera dos Concellos representados no Padroado.

Valor do premio:

 1. Edición de 7 exemplares orixinais en bronce + 1 proba do artista. Numeradas e certificadas.
 2. Publicación de un catálogo.
 3. Exposición individual no prazo de 1 ano en Sala de Exposicións dentro da Comunidade Autónoma Galega.

B. 1 BOLSA DE TRABALLO E INVESTIGACIÓN EN FUNDICIÓN.

 1. Periodicidade: anual.
 2. Convocatoria: internacional
 3. Presentación: 3 trimestre do ano.
 4. Bases: convocatoria de méritos, atendendo a calidade do proxecto presentado para este fin. Valorarase certa experiencia no traballo escultórico.
 5. Selección Xurado.
 6. Fallo:2º trimestre
 7. Estancia de 1 mes con aloxamento para traballar no taller e elaborar personalmente unha obra facilitándolle os medios dende a idea, boceto, proceso técnico e acabado final.
 8. Lugar: ARTE BRONCE FUNDICIÓN en Goián (Tomiño) Pontevedra.
© 2004- 2008  Arte Bronce Fundición. Todos los derechos reservados.